Nové knihy doplnili náš knižničný fond na pobočke Nad jazerom v MČ Košice-Nad jazerom. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Nad jazerom vo výške 500€ sme prostredníctvom cieleného nákupu fond pobočky rozšírili o 44 kníh z oblasti beletrie aj odbornej literatúry. Čitatelia tak nájdu na našich policiach široký výber titulov z oblastí, o ktoré javia najväčší záujem.

Pobočka Nad jazerom sídli na poschodí OC Čingov a patrí medzi väčšie sídliskové pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Knižničný fond je univerzálny a ponúka široký výber titulov z rôznych oblastí.

Projekt podporila Mestská časť Košice-Nad jazerom.