KOLIK – literárny klub

KOšický Literárny Klub – KOLIK

Košický literárny klub KOLIK pôsobí pri Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach od roku 2012. Orientuje sa na podporu začínajúcich autorov z Košíc a okolia, ktorým poskytuje priestor pre vzájomnú konfrontáciu ich prozaických a poetických textov; iniciuje podnetné diskusie týkajúce sa literatúry a knižnej kultúry.

Prvé oficiálne stretnutie klubu sa uskutočnilo 27. marca 2012 počas Týždňa slovenských knižníc a zúčastnilo sa ho približne pätnásť mladých literárnych tvorcov. Odvtedy klub navštívilo viac ako šesťdesiat potenciálnych spisovateľov. Viacerí z nich sa medzičasom už môžu pochváliť aj svojimi knižnými debutmi.

Činnosť klubu sa zameriava nielen na rozvíjanie spontánnej tvorivosti a kreatívneho dialógu, ale snaží sa členov klubu aj odborne usmerňovať. V rokoch 2012 – 2013 bol jeho odborným garantom literárny vedec a básnik Matúš Bartko. V rokoch 2015 – 2016 klub spolupracoval so Slovenským PEN centrom, vďaka čomu sa stretnutí aktívne zúčastňovali spisovateľka a prekladateľka Vladimíra Komorovská a básnik, publicista a recenzent Ireney Baláž. Od roku 2017 sú aktivity klubu prepojené s inovatívnym projektom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach – literárnym a knižným portálom Knihy na dosah, súčasťou ktorého je aj rubrika Ukáž sa! určená začínajúcim autorom, primárne členom literárneho klubu KOLIK. Rubriku vedie a k textom sa odborne vyjadruje literárna vedkyňa a porotkyňa literárnych súťaží Katarína Hrabčáková. Vďaka spolupráci s odborníkmi z oblasti literárnej vedy tak dostávajú budúci spisovatelia aj kvalifikovanú spätnú väzbu.

Členovia literárneho klubu prezentovali svoju tvorbu v rámci niekoľkých verejných podujatí: Literárny maratón, Týždeň slovenských knižníc, Leto v parku, Aupark pláž!

Členstvo v klube je bezplatné a nezáväzné. Termíny stretnutí sú uverejňované na stránke knižnice.