Kolorit slovenského ornamentu

 Začína sa ďalší ročník výtvarnej súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 2022.

Cieľom súťaže je posilňovať slovenskú identitu, vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu; vytvárať nové podnety na výtvarný prejav, podporovať výtvarné talenty, na regionálnej úrovni poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov v ornamentálnom prejave.

Organizátormi súťaže sú Súkromné etnografické múzeum Humno, Dom Matice slovenskej v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach. Viac informácií nájdete v priložených propozíciách súťaže.

Propozície súťaže

Prihláška