Pozývame vás na stretnutie Kruhu priateľov hudby, venované hudbe romantizmu zo zameraním na jedno z vrcholných diel symfonickej tvorby 19. storočia – 6. symfóniu h mol P. I. Čajkovského.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 5. októbra o 16:00 na hudobnom oddelení knižnice.

Kruh priateľov hudby je neformálne združenie milovníkov vážnej hudby pri Štátnej filharmónii Košice, ktorí pravidelne navštevujú jej koncerty. Jeho poslaním je podporovať hudobné záujmy poslucháčov a vytvoriť im priestor na vzájomnú komunikáciu a stretnutia s hudbou i mimo koncertnej sály. Kruh má v súčasnosti okolo 100 členov. Po dohode s vedením Štátnej filharmónie sa pravidelné stretnutia združenia budú konať v priestoroch nášho hudobného oddelenia na Hlavnej 48 vždy v prvú stredu v kalendárnom mesiaci.

Srdečne vítaní sú všetci milovníci krásnej hudby.