Pre všetkých držiteľov kultúrnych poukazov máme dobrú správu. Aj v tomto roku ich môžete využiť na ktoromkoľvek pracovisku Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Naša knižnica je súčasťou siete inštitúcií zapojených do programu Kultúrne poukazy v rámci Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prostredníctvom svojich kultúrnych poukazov môžete zaplatiť registračný poplatok alebo si predlžiť platnosť členstva, uplatniť si ich môžete až do 8. novembra 2020.

Či už ide o žiaka/študenta základnej/strednej školy alebo ich učiteľov, využiť kultúrny poukaz môžu pri úhrade poplatku v knižnici. Kultúrny preukaz je neprenosný (môže ho použiť iba jeho majiteľ), je centrálne evidovaný jedinečným číslom.