19. októbra o 16:30 sa v centrálnej požičovni Verejnej knižnice J. Bocatia v Košiciach konala vernisáž výstavy Labe – Dunaj- Odra spolu s nasledovnou besedou s autorom výstavy.

Výstava je prístupná v otváracích hodinách knižnice od 19. októbra do 21. novembra 2022.