17. apríla 2023 sa v priestoroch regionálneho oddelenia na Hlavnej 48 uskutočnila beseda s historikom Ondrejom Ficerim o jeho novej knihe – Luník IX zrod rómskeho geta, v ktorej sa venuje dejinám Košíc.