Stretnutie s lutnistom a muzikológom Michalom Hottmarom, ktorý účastníkov vzdelávacieho cyklu sprevádzal na ceste za pamiatkami lutnovej hudby na Slovensku. Podujatie sa uskutočnilo 4.októbra 2018 o 17:00 na Hudobnom oddelení. Podujatie je súčasťou projektu Knižnice pre vzdelávanie 50 plus a programu Erasmus+.