Predprázdninové podujatie z cyklu besied so známymi slovenskými spisovateľmi a ich hosťami 1+1 sa uskutočnilo 31. mája 2018 o 17:00 v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5.  Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.