21.11. sa uskutočnila súťaž stredných škôl z mesta Košice a okresu Košice-okolie, ktorej hlavným organizátorom bol Koordinátor ochrany detí pred násilím. Študenti mali kreatívnym spôsobom premietnuť svoj pohľad na násilie páchané na deťoch a medzi rovesníkmi.