Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na výstavu výtvarných diel žiakov Základnej umeleckej školy Kováčska 43 v Košiciach. Výstava je prístupná v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej 5, od 24.9.2020 do 5.10.2020 vo výpožičných časoch knižnice.

Kampaň „Nešepkaj, povedz to nahlas!“ je realizovaná koordinátormi ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice – Národného programu Podpory Ochrany detí pred násilím. Cieľom výstavy je zvýšenie povedomia o tejto náročnej, ale veľmi dôležitej spoločenskej problematike. Výstava je putovná a priestor Verejnej knižnice Jána Bocatia je teda len jedno z mnohých miest, kde bude možné vidieť diela odrážajúce myšlienkové pochody mladej generácie a ich vnímanie tejto neľahkej témy.

Kampaň „Nešepkaj, povedz to nahlas!“ je zameraná proti násiliu páchaného na deťoch. Násilie, ktoré, žiaľ, nie je vôbec ojedinelé. Násilie, ktoré má rôzne formy – od sexuálneho zneužívania, psychického či fyzického týrania, zanedbávania starostlivosti až po šikanu… Deje sa na rôznych miestach od ulíc, ihrísk, parkov až po susedské byty, domy, školy, ale aj na sociálnych sieťach a častokrát aj v domácnosti.  Je prítomné všade vôkol nás, páchané cudzími, ale aj najbližšími, ..deťmi či dospelými.

Ján Pavol II. povedal „Deti sú naša budúcnosť, ktorá už je medzi nami. Je veľmi potrebné, aby mohli zažiť, čo je to pravý pokoj, aby mohli tvoriť mierovú budúcnosť.“ Bojujme teda za tých, ktorí za seba bojovať nedokážu alebo nevedia. Buďme vnímaví voči okoliu, citlivo počúvajme volanie o pomoc čistých detských duší. Nebojme sa povedať, ak vidíme niekde krivdu, ani podať podpornú ruku. A už vôbec sa nebojme požiadať o pomoc. Ak niečo vidíte, nešepkajte… Povedzte to nahlas!