Knižničný fond v pobočke Nad jazerom sa vďaka podpore MČ Košice-Nad jazerom rozšíril o nové knihy. 

V knižnici sa snažíme dopĺňať knižničný fond každého pracoviska o nové knihy, tak aby bola ponuka vždy aktuálna a aby sme ponúkali čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Nad jazerom vo výške 700€ sme prostredníctvom cieleného nákupu fond pobočky rozšírili o 54 kníh z oblasti beletrie i odbornej literatúry a tešiť sa môžu i najmenší čitatelia. Na našich policiach tak čoskoro nájdete široký výber titulov z oblastí, o ktoré je najväčší záujem.

Projekt podporila Mestská časť Košice-Nad jazerom.