Nové knihy doplnili náš knižničný fond na pobočke Terasa v MČ Košice-Západ. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Západ vo výške 500€ sme prostredníctvom cieleného nákupu fond pobočky Terasa rozšírili o 47 kníh z oblasti beletrie aj odbornej literatúry. Čitatelia si tak už čoskoro na našich policiach nájdu široký výber titulov z oblastí, o ktoré javia najväčší záujem.

Pobočka Terasa sídli v prízemnom bloku Magistrátu mesta Košice, známeho aj ako Biely dom a patrí medzi najväčšie pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Knižničný fond je univerzálny a ponúka široký výber titulov z rôznych oblastí. Medzi návštevníkmi sú obľúbené i vzdelávacie aktivity a početné výstavy priebežne realizované na tomto pracovisku.

Nákup kníh a doplnenie knižničného fondu o beletriu a populárno-náučnú literatúru je v roku 2021 finančne podporený z rozpočtu Mestskej časti Košice-Západ.