Dňa 22. februára 2021 sme znova otvorili centrálnu požičovňu v obmedzenom režime na výdaj a vrátenie kníh v tzv. “okienkovom režime”.