6. marca na úvod Týždňa slovenských knižníc sme otvorili zmodernizovanú pobočku na Terase. Knižnica prešla zmenami, ktoré ju prispôsobili potrebám našich čitateľov a čitateliek. Vznikli tu tri samostatné funkčné zóny pre malých a veľkých. Jedinečnou je autorská grafika, ktorá vystihuje miesto, kde knižnica sídli a dotvára útulnú atmosféru.

Projekt sme mohli realizovať vďaka externej podpore. Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia. Finančne sa spolupodieľal aj Košický samosprávny kraj. Ďakujeme tiež všetkým, ktorí prispeli k úspešnej realizácii, našim kolegyniam a kolegom, dobrovoľníkom a MČ Košice Západ Terasa.