Výstava fotografií Popolavé krásky s podnázvom Zo života volaviek popolavých bude verejnosti sprístupnená od 24. júna 2022 do 26. septembra 2022 v priestoroch pobočky Terasa na Triede SNP č. 48/A v Košiciach.

Fotografie zachytávajú život volaviek popolavých v priebehu jedného roka. Autorovi trvalo 2-3 roky, kým zachytil zaujímavé momenty z ich ročného životného cyklu.

Autor výstav prof. Štefan Vilček je vedeckým pracovníkom na Katedre epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike, cestovaniu a fotografovaniu prírody. Jeho zámerom je fotografovanie vtákov viazaných na vodné prostredie. Po úspešnej kolekcií fotografií zameraných na život bocianov bielych, sa autor zameral na život volaviek popolavých. Ako sám autor tvrdí: „…tieto vtáky si získali moju pozornosť svojou vznešenosťou, krásou a istým druhom tajomna.“

Srdečne vás pozývame na výstavu, na ktorej sa zoznámite so životom zákonom chránených volaviek popolavých.