17.12.2019

Srdečne Vás pozývame na prednášku Ondreja Ficeriho pod názvom Potrianonské Košice. Premena národného charakteru Košíc v Československu, ktorá sa uskutoční dňa 17. decembra 2019 o 16:00 hod. na regionálnom oddelení (Hlavná 48). Slovenskí historici prezentujú Košice ako odveké slovenské mesto. Maďarskí historici prezentujú Košice ako odveké maďarské mesto. Oba tábory sa bijú a marginalizujú, že mesto bolo niekoľko storočí dokonca nemeckojazyčné. Ondrej Ficeri prichádza s novou interpretáciou. Mesto bolo vždy také, akým ho chceli mať jeho držitelia. V prednáške vysvetlí svoju teóriu, ako sa menila národnosť Košičanov po pripojení mesta k Československu.