Rečni ako profesionál, prihlás sa na kurz!

Potrebuješ efektívnejšie komunikovať v práci, doma alebo v spoločnosti?  Chceš svoje nápady prezentovať presvedčivo organizovaným a logickým spôsobom? Chceš zlepšiť svoje sebavedomie pred publikom?

Dosiahni všetky svoje osobné ciele prostredníctvom celosvetovo uznávaného programu Toastmasters International Speechcraft.

Program Speechcraft je navrhnutý tak, aby rozvíjal komunikačné a rečnícke schopnosti a okrem toho ešte oveľa viac. Získaj dôveru vo všetkých oblastiach komunikácie vrátane písomných a improvizovaných prejavov, audiovizuálnych pomôcok, reči tela, aktívneho počúvania a kritického hodnotenia.

Vďaka kurzu Speechcraft sa môžeš naučiť logicky a presvedčivo prezentovať svoje myšlienky, kurz ti pomôže aj vybudovať sebavedomie, ktoré si vyžaduje rozprávanie na verejnosti.

ČO SA MÔŽEŠ NA KURZE NAUČIŤ?

Základné princípy verejného vystupovania/rečnenia:

  • Ako pripraviť prejav
  • Ako zaujať publikum a udržať si jeho pozornosť
  • Ako formulovať spätnú väzbu tak, aby ju ľudia boli ochotní prijať
  • Ako uvádzať iných rečníkov
  • Ako pohotovo rozmýšľať, utriediť si myšlienky a vytvoriť si krátky prejav na vopred neznámu tému

 

AKO PROGRAM FUNGUJE?

Program Speechcraft vystavuje každého účastníka širokej škály komunikačných a vzdelávacích skúseností. Každý účastník dostane profesionálne publikovanú príručku Toastmaster International Speechcrafter Manuál  v angličtine. Účastníci pripravujú a prezentujú príhovory v uvoľnenej atmosfére. Prejavy sú navrhnuté s ohľadom na nováčika, teda nepotrebuješ žiadne skúsenosti!

Na každom stretnutí sa konajú krátke improvizované prejavy, ktoré ti pomôžu naučiť sa rečniť od základov. Po každej prezentácii dostaneš konštruktívne hodnotenie reči, najprv od trénerov kurzov a potom od svojich kolegov.

Každý účastník sa vyzýva, aby prijal medzinárodné heslo Toastmasters: Lepšie počúvanie, lepšie myslenie, lepšie rozprávanie.Na konci kurzu dostaneš podpísaný certifikát o ukončení.

ZAČIATOK KURZU: 28. september

ČAS: 17:30-19:30

TRVANIE: september-december

PERIODICITA: každý druhý týždeň

MIESTO: Centrálna požičovňa, Hviezdoslavova 5, Košice Registrovať sa je možné do 20. septembra alebo do naplnenia kapacity.

POPLATOK ZA KURZ: 20 eur (vyberá sa na prvom stretnutí)

Počet účastníkov je obmedzený, preto je nutné sa registrovať tu. Registrovať sa je možné do 20. septembra alebo do naplnenia kapacity.