Kto je oplan?
Verk znamená:
Kto alebo čo je drnda?
Poznáte slovo cibazól? Je to:
Viete čo je hokerlík?
Ak prídem niekde podaromnici, znamená to:
Ak má niekto šlajer, čo má?
Čo má žena, keď má kidľu?
Ak mám niečo v kasni, kde to je?
Keď vyjdem na gánok, kde budem?
Štrinfle môžeme potrhať, lebo sú to:
Čo chce ten, čo potrebuje fáč?
Čo chýbalo žiakovi, ak nemal cirkel?
Každú ženu poteší bukréta. Ale čo to je?
A čo môže byť cúg?
Čo ho zastavilo, ak to boli šranky?