Poézia nás sprevádza od detstva. Spomínate si na prvé riekanky a básničky, ktoré ste sa naučili ešte v škôlkarskom veku? Pokračovalo to na základnej škole a potom na strednej, keď ste sa učili naspamäť básne našich básnikov i svetových klasikov. Aj keď dnes nie ste čitateľmi veršov, niečo o nich a ich autoroch snáď viete. Otestujte sa s nami!

Jeden z najväčších literátov starovekého Ríma, ktorému sa dostalo označenie magister amoris (učiteľ lásky). Jeho najznámejším dielom sú Metamorphoses (Premeny), epická skladba o mýtických premenách osôb na zvieratá, rastliny a veci. Viete jeho meno?
Homér je najstarší známy staroveký grécky básnik. Práve jemu sa pripisuje autorstvo slávnych eposov. Prvý opisuje trójsku vojnu a druhý dobrodružný návrat jedného z hrdinov tejto vojny domov. Ako sa eposy volajú?
Poézia má dlhú históriu. Prvé básne sa vyvíjali z ľudových piesní alebo z potreby prepísať ústne podania príbehov. Jedným z prvých básnických diel je sumerský epos. Poznáte jeho názov?
Staroveká poetka otvorene, bez zábran vo veršoch vyjadrovala svoje city a vášne. Na svojom rodnom ostrove zriadila „dom múz“, kde sa zaoberala výchovou mladých dievčat z vyššej spoločnosti. Pravdepodobne nebola vyhranená homosexuálka, no meno jej rodiska sa dodnes používa na označenie ženskej homosexuality. Jej meno je:
Najstaršia zachovaná báseň o láske je napísaná na hlinenej tabuľke a vznikla okolo roku 3500 p.n.l. Autor je neznámy, ale predpokladá sa, že bola prednesená nevestou kráľa Shu-Sin. Pochádza z čias:
Jeho poézia sa vyznačuje revolučným duchom, odráža silné citové zážitky, sústreďuje sa na vnútorný svet hrdinu. K jeho najznámejším dielam patria Chillonský väzeň, Childe Haroldova púť alebo poéma Džaur. Ktorý anglický básnik to bol?
Pavol Országh Hviezdoslav bol vedúcou osobnosťou slovenskej literatúry a kultúry na prelome 19. a 20. storočia. Prvé básne začal písať ako študent po maďarsky a po nemecky. Slovensky začal písať pod vplyvom národovcov a poézie Andreja Sládkoviča. V epickej poézii reagoval na spoločenské problémy a asi najznámejším jeho epickým dielom je:
Francúzsky básnik, scenárista režisér a výtvarník. Miloval Paríž, denný aj nočný, žil na plné obrátky, mal veľa priateľov, vášnivo miloval život a protestoval proti všetkému, čo ho ničí. Typ jeho poézie mu vyslúžil označenie „básnik lásky”. Kto to bol ?
Dante Alighieri bol jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov, predstaviteľ renesančného humanizmu. Svojimi dielami prispel k rozvoju jazykovedy, talianskeho jazyka a politickej filozofie. Jeho najväčšie dielo je Božská komédia zobrazujúce stav duše po smrti v troch posmrtných ríšach:
Friedrich Schiller, nemecký dramatik, spisovateľ a básnik bol predstaviteľ nemeckej klasiky.V roku 1794 sa v Jene stretol na spoločnej prednáške s významným nemeckým spisovateľom a básnikom. Vytvorilo sa medzi nimi priateľstvo, ktoré si obaja veľmi vážili a dodnes ho pripomína na námestí pred divadlom vo Weimare ich bronzová socha. Viete, kto bol tým priateľom?