Knižnice sú nielen miestom, kde sú uchované knihy, ale aj priestorom  na oddych, kultúrne a vzdelávacie vyžitie. Viete, kedy a kde vznikla prvá knižnica? Alebo ktorá knižnica na Slovensku je najväčšia?

Prvé písomné záznamy neboli samozrejme zapísané na papieri. Prvým materiálom pre písaný text bol:
Ešte pred začiatkom nášho letopočtu bola v prednej Ázii obľúbenou látkou na písanie koža zvierat, ktorá bola iba jednoducho zbavená srsti a vyčistená. Jej názov je odvodený od názvu mesta, kde sa začala vyrábať. Nazývame ju:
Najväčšia a najslávnejšia staroveká knižnica, považovaná za hlavné centrum vzdelanosti od 3. stor. pred n. l. bola?
V starovekom Ríme začal pod vplyvom gréckej kultúry zakladať knižnice rímsky cisár:
V 15. storočí dochádza k vytváraniu veľkého množstva knižníc patriacich rôznym šľachtickým a meštianskym rodinám. Ktorý vynález to spôsobil?
30. septembra 1452 vytlačil nemecký kníhtlačiar Johannes Gutenberg prvú knihu na svete. Aká to bola kniha?
Najväčšia baroková knižnica na svete sa nachádza vo Viedni v paláci Hofburg. V jej zbierke je viac ako 12 miliónov exponátov, čo ju zaraďuje medzi najväčšie knižnice na svete. Ide o:
Súčasnou najväčšou knižnicou na svete podľa počtu kníh je:
Prvú verejnú knižnicu na území dnešného Slovenska založil koncom roku 1829 významný predstaviteľ slovenského národného obrodenia Gašpar Fejérpataky-Belopotocký. V ktorom meste?
Najväčšou knižnicou na Slovensku so 4,9 miliónom knižných jednotiek je: