Dňa 23. a 24. septembra 2022 sa na Hudobnom oddelení konal Seminár hry na zobcovú flautu s lektorkou  Martinou Komínkovou.