Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach a Základná škola Janigova vás pozývajú na stretnutie seniorov a mládeže sídliska KVP pod názvom Slovensko moje. Súťažno-zábavné popoludnie bude venované 30. výročiu vzniku Slovenskej republiky.

Popoludnie v knižnici pre seniorov a mládež sa uskutoční v pobočke KVP na Hemerkovej 39 v utorok 21. marca 2023 o 14:15.

Tešíme sa na vás.