Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva začínajúcich autorov – básnikov a prozaikov na stretnutie literárneho klubu KOLIK. Stretnutie sa bude konať vo štvrtok 24. marca 2022 o 16:30 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

Tešíme sa na vás a vašu tvorbu.