V podvečer 2. júla 2018 sa na nádvorí Barkóczyho paláca na Hlavnej 48 uskutočnil tradičný sviečkový koncert, ktorý bol súčasťou medzinárodnej prehliadky mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Na pôde knižnice sa predstavil miešaný zbor Yevhsan z ukrajinského Ľvova.