Workshop tvorivého písania pre žiakov základných škôl

Každé dieťa dokáže napísať umelecký text bez toho, aby malo predchádzajúce spisovateľské skúsenosti či talent, neveríte?

Milí učitelia, skúste s nami workshop  tvorivého písania, ktorý sme pre vašich žiakov pripravili  a ponúkame ho počas celého mesiaca marec.

Formou neformálneho vzdelávania, vďaka tvorivým aktivitám, využívaním hry, zapájaním zmyslov a experimentovaním s jazykom podporíte kreativitu a verbálny prejav vašich žiakov.

Workshop je vystavaný z aktivít, ktoré:

  • rozvíjajú fantáziu a predstavivosť dieťaťa využívaním vizuálnych a zvukových vnemov,
  • jazykových hier,
  • aktivít podporujúcich sebareflexiu a sebaexpresiu dieťaťa.

Vekové obmedzenie: žiaci 2. stupňa základných škôl

Časové trvanie: 45-60 minút

Formulár na prihlásenie pre učiteľov nájdete po kliknutí na link