Počas Týždňa slovenských knižníc 2022 (28.2. 2022 – 6.3.2022) sme pre vás zorganizovali kopec zaujímavých podujatí – literárne besedy, prednášku, tvorivú dielňu, výstavu či videoprojekciu opery.