Pri príležitosti Dňa študentstva, ktorý je 17. novembra, pripravila Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach tematické aktivity a bonusy pre študujúcich.  Od 13. do 20. novembra knižnica poskytne študentom stredných a vysokých škôl bezplatné zápisné. Stačí, ak sa preukážu platným ISIC preukazom na ktoromkoľvek pracovisku knižnice. Minulý rok využilo túto príležitosť takmer 150 študentov.

Téme boja za slobodu a demokraciu je venovaná výstava mapujúca udalosti novembra 1989 s názvom Prvý dotyk so slobodou. Záujemcovia ju môžu navštíviť od 13. do 20. novembra v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5. Výstava je zostavená z vybraných častí jubilejnej výstavy k 30. výročiu novembrových udalostí, ktorú knižnica pripravila v spolupráci s partnermi, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Ústavom pamäti národa. Celá výstava je trvalo dostupná v podobe virtuálnej prehliadky, pozrieť si ju možno  vo virtuálnej knižnici VKJB umiestnenej na jej web stránku na https://nezna.3-d.sk/

S virtuálnou prehliadkou výstavy súvisí aj edukačno-historický webový portál Prvý dotyk so slobodou, ktorý v spolupráci s knižnicou pripravila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Jeho súčasťou je rovnomenný učebný text určený nielen učiteľom histórie. Portál i učebný text sú dostupné online na  https://prvydotyksoslobodou.sk/.

Pre stredoškolákov knižnica pripravila spolu s občianskym združením Mareena workshop o vysokých školách s názvom Chcem študovať. Študenti sa v stredu 15. novembra v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5 dozvedia o možnostiach a podmienkach štúdia na slovenských vysokých školách. Absolvovať môžu aj poradenstvo s psychológom o tom, aké zameranie vysokoškolského štúdia je pre nich najvhodnejšie a ktorú školu by si mohli vybrať.   Vstup na workshop je bezplatný, no je potrebné sa vopred zaregistrovať. Prihlásiť sa možno cez web stránku o.z. Mareena alebo knižnice.