Verejná knižnica Jána Bocatia bola spoluorganizátorom výstavy Umlčané svedkyne – výstavy s diskusiou o násilí páchanom na ženách pre študentov a pedagógov stredných škôl. Hlavnými organizátormi boli Krajské riaditeľstvo Policajného zboru a občianske združenie Fenestra. Výstava je spomienkou na ženy zavraždené svojimi partnermi v dôsledku dlhodobého násilia. Podujatie bolo realizované v rámci kampane 16 dní aktivizmu, ktorá je príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.