Verejná knižnica Jána Bocatia ako konzultačné stredisko  virtuálnej univerzity tretieho veku ponúka svojim čitateľom vo  veku 50+ a čitateľom, ktorí sú invalidní dôchodcovia, aj v ďalšom semestri možnosť štúdia na tejto univerzite. Od 26. septembra 2022 otvárame kurzy zimného semestra.  Garantom študijného programu je Provozně ekonomická fakulta Českej zemědělskej univerzity v Prahe. V tomto semestri ponúkame tieto kurzy (kliknutím na názov kurzu získate viac informácií):

Arménsko blízke aj vzdialené

Leonardo da Vinci (1452-1519): renesančné uomo universale

Dejiny odevnej kultúry II

Každý kurz má 6 skupinových prednášok a a spoločné testy, ktoré prebiehajú v konferenčnej miestnosti v Centrálnej knižnici  na Hviezdoslavovej 5 raz za 14 dní (vždy v pondelok od 16:15 h.). Učebné materiály ku kurzom sú v českom jazyku a budú poslucháčom kedykoľvek prístupné na webovej stránke vu3v.sk po zadaní prideleného osobného prihlasovacieho kódu. Záverečný test môžu účastníci absolvovať po poslednej  prednáške až do uzavretia semestra 31. decembra 2022.  

Absolvovanie kurzu je podmienené účasťou na skupinových prednáškach, vypracovaním samostatného testu po každej prednáške a celkového záverečného testu. Po úspešnom ukončení kurzu získa účastník „Pamätný list“.

Cena jedného kurzu je 33 Eur.

Prihlásiť sa na kurzy je možné vyplnením a  zaslaním priloženej prihlášky do 20. septembra 2022. Uskutočníme kurzy, o ktoré bude najväčší záujem a pretože  v každom kurze je limitovaný počet účastníkov, budeme  akceptovať iba záujemcov prihlásených do naplnenia kapacity kurzov.

Školné  je splatné v hotovosti na prvom stretnutí kurzu.