Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach si pripravila pre  knihovníčky a knihovníkov odborné vzdelávanie. V rámci projektu Upgradni sa, si kládla za cieľ prispieť k rozvoju ich odborných znalostí tak, aby dokázali v kvalitnejšom pracovnom prostredí poskytovať verejnosti lepšie služby.

V rámci vzdelávacieho cyklu, ktorý v knižnici prebiehal v mesiacoch apríl – november 2023, pripravila 8 tematických prednášok. Vzdelávanie bolo realizované v dvoch tematických okruhoch zážitkovou formou tak, aby sa účastníci aktívne zapájali a učili sa novým zručnostiam prakticky. Lektormi jednotlivých tém boli renomovaní odborníci vo svojej oblasti.