Od 19.apríla 2018  do 22.mája 2018 budú vítať návštevníkov centrálnej požičovne  jedinečné fotografie „ Zo života  bocianov“ ,  od ich príletu z Afriky, cez hniezdenie a zakladanie nového rodu, hľadanie potravy, prvé „letecké“ pokusy mláďať, aby potom s rodičmi v kŕdľoch,  s ďalšími bocianími rodinami odleteli prezimovať do Afriky.

Zhruba trojročné úsilie autora fotografií, pána prof.Ing. Štefana Vilčeka, DrSc.  zachytiť tieto impozantné vtáky, podáva zaujímavé svedectvo o ich živote. Súčasťou vernisáže bola komentované prehliadka samotným autorom fotografií a tiež dialóg autora fotografií a  RNDr. Miroslava  Fulína, CSc., ornitológa  špecializujúceho  sa na bociany.