Posledné stretnutie klubu Nádej v umení v tomto roku sa uskutočnilo 9. decembra v Centrálnej požičovni. Keďže Vianoce už klopú na dvere, bolo toto stretnutie vianočne ladené. Členky klubu pod vedením vedúcej klubu vyrábali skladaním a lepením, tzv. papierovým patchworkom, originálny vianočný pozdrav.