V septembri sú vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 vystavené diela žiakov škôl umeleckého priemyslu, ktoré vznikli v rámci kampane Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Viete čo teraz robí Vaše dieťa?“ Výstava vznikla v spolupráci koordinátorov ochrany detí pred násilím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice – NP Podpora ochrany detí pred násilím, Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej katolíckej charity, Verejnej knižnice Jána Bocatia a Školy umeleckého priemyslu v Košiciach. Postery reprezentujú pohľad mladej generácie na problematiku obchodovania s ľuďmi, predovšetkým na sexuálne zneužívanie dievčat, sexuálne vykorisťovanie, nútenú prácu detí a na nástrahy na sociálnych sieťach a internete. Už počas inštalácie výstavy knižnicu navštívilo veľa rodičov s deťmi a zastavili sa pri posteroch.