26. septembra začal vo VKJB zimný semester virtuálnej univerzity 3. veku. Pokračuje kurz Dejiny kultúry odievania a ďalší kurz je venovaný osobnosti Leonarda da Vinci.