Umelecká a reklamná agentúra Kultobin a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) pripravili výstavu kresleného humoru s názvom Vlastný názor. Autor Ladislav Tverďák mal vždy vlastný názor, aj keď prejaviť ho do vtipu a vypustiť medzi verejnosť bolo často, najmä v čase pred „Nežnou“, riskantné. Vystavené  obrázky majú svojský autorský rukopis a typický „tverďákovský“ humor.

Výstava bude prístupná v Centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 od 26. mája do 2. júla.

Kultobin sa vo svojej činnosti  zameriava na propagáciu scénických a nescénických foriem ľudového tanca, hudby a spevu. Je organizátorom medzinárodného folklórneho festivalu CASSOVIA FOLKFEST. Verejná knižnica podporuje podujatie tematickými výstavami, ktoré sú pripravené nielen pre milovníkov folklóru, ale pre širokú verejnosť. Hoci v tomto roku sa obľúbený festival pre pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu neuskutoční, dlhoročná tradícia tematických výstav v knižnici zostane neprerušená. V aktuálnej výstave sa spojí  humor Ladislava Tverďáka, ktorým vtipne doplnil situácie zo života folkloristov. Je tvorená fotografiami pretavenými do originálnych fotovtipov. Výstava tiež predstaví prierez viac ako päťdesiat rokov trvajúcej tvorby Ladislava Tverďáka, výraznej osobnosti  slovenského kresleného humoru.

Ladislav Tverďák je jedným z najlepších slovenských autorov kreslených vtipov. Printové médiá mu doposiaľ uverejnili okolo osemtisíc kreslených  vtipov a karikatúr.  Pritom mal v čase normalizácie (1975-1985) desaťročný zákaz publikovania v satirickom týždenníku Roháč. Všetko sa začalo počas jeho vysokoškolských štúdií architektúry, keď si kúpil knižku s názvom Od Cezanna po Picassa. Tá ho inšpirovala k rozhodnutiu venovať sa niečomu inému ako maľbe a kresleniu. Toto rozhodnutie zmenil jeho spolužiak, neskôr vynikajúci karikaturista Miťo Breza. Ladislav Tverďák začal kresliť a vymýšľať vtipy. Prvý kreslený vtip mu uverejnili  v roku 1966  v motoristickom časopise Stop. Bol, ako vraví autor, „veľký ako poštová známka“, ale naštartoval jeho vstup do sveta kresleného humoru. Od roku 1969 pravidelne prispieval do humoristického  časopisu Roháč. Kreslené vtipy mu roky vychádzali aj v periodikách Košický Večer, Dikobraz, Stop, Pravda na víkend či Sme na nedeľu. Jeho ilustrácie sú aj v pätnástich knižných publikáciách. „Vtipy  mi posiela niekto zhora. Tie najlepšie mi akoby sami vhupnú do hlavy,“ s úsmevom hovorí Ladislav Tverďák.