20.februára 2018 sa o 10,00 hod. v obradnej sieni MÚ MČ Barca uskutočnil výchovný koncert pre žiakov ZŠ.  Pod vedením MgA. Jozefa Haluzu, predviedli študenti Konzervatória na Timonovej 2 v Košiciach svoje majstrovstvo v hre na gitare, priečnej flaute, husliach, ukulele ale aj mantre.  Striedali sa interpreti aj diela klasické s modernými a odznela aj populárna skladba Rainbow. Nezvyčajný zážitok  mali deti z hry na meditačný nástroj v tvare UFA,   zvaného Hang Drum, alebo Hand Pan. Deti boli nielen poslucháčmi, ale stali sa aj súčasťou koncertu, keď pán profesor Haluza majstrovsky uchopil svoj nástroj – gitaru a tiež majstrovsky zapojil deti do koncertu, keď si spoločne zaspievali známu ľudovú pesničku. Na záver koncertu sa predviedli všetky hudobné nástroje v spoločnej skladbe.

Vďaka ústretovosti  MÚ MČ Barci to nebolo prvé a určite ani posledné úspešné podujatie, ktoré knižnica realizovala pre svojich čitateľov a návštevníkov !