Herci, miláčikovia múz, majú tisícky obdivovateľov. Stretávame sa s nimi vo filme, divadle, televízii či rozhlase. Ale ako sa ku svojej profesii dostali, akými školskými strasťami i úspechmi si prešli, to odhalí výstava Herci v školských laviciach, ktorú pripravilo Múzeum školstva a pedagogiky.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach otvára v tomto roku svoju výstavnú činnosť práve touto výstavou.

Prístupná bude od 28. apríla vo vstupnej hale Centrálnej požičovne.

Na výstavných paneloch herci prezradia ako zažívali svoje žiacke a študentské roky, ako zo školskej triedy viedli ich kroky k umeleckému majstrovstvu, hereckej profesii. Poprední herci Slovenského národného divadla, od najmladšej generácie až po tých skôr narodených, si zaspomínajú na svojich učiteľov a školské roky. Osobnosti ako Ladislav Chudík, Dušan Jamrich alebo Táňa Pauhofová sa zamýšľajú nad tým, čo im škola dala do vienka ako ľuďom i ako umelcom.

Kto chce bližšie spoznať študentské skúsenosti našich známych hercov, má možnosť navštíviť výstavu do 21. mája 2021 počas otváracích hodín Centrálne požičovne na Hviezdoslavovej ulici č. 5.