Posledné tohtoročné podujatie z cyklu besied 1+1 bolo venované Vianociam, vianočným tradíciám a zvykom na Slovensku a uskutočnilo sa ý. devembra 2023 v centrálnej knižnici. Pozvanie do prijala etnologička, historička a muzeologička Zora Mintalová Zubercová, ktorej krásne knižné publikácie (Veľká kniha slovenských Vianoc, Zdravia, šťastia vinšujeme a i.) na tému zimných sviatkov si našli mnoho nadšených čitateľov a čitateliek. Rozprávanie o Vianociach doplnil aj druhý hosť – Jozef Mintal, ktorý pôsobil ako reštaurátor v Slovenskom národnom múzeu v Martine, kde okrem iného reštauroval aj betlehemy.