Nová unikátna služba – knižnica vecí je od štvrtka 7. decembra 2023 dostupná čitateľom našej knižnice.

Vďaka projektu, ktorý realizovalo o.z. Priatelia knižnice Jána Bocatia a získalo podporu vďaka participatívnemu rozpočtu MČ Košice-Sídlisko KVP, sme v pobočke KVP (Hemerkova 39) otvorili prvú a zatiaľ jedinú knižnicu vecí v Košiciach. Viacerí sme sa už ocitli v situácii, kedy sme potrebovali použiť nejaké špeciálne náčinie, no vedeli sme, že ho nepotrebujeme vlastniť. A práve pre tieto prípady je tu knižnica vecí. V nej si záujemcovia môžu požičať rôzne náradie a ďalšie užitočné veci, ako vŕtačku, sušičku na ovocie, šijací stroj, či gril.

Ako knižnica vecí funguje?

 • Výpožičky z knižnice vecí fungujú na podobnom princípe ako výpožičky kníh.
 • Výpožičku môže urobiť každý dospelý čitateľ, ktorý je u nás registrovaný.
 • Poplatok za každú požičanú vec je 1 euro, ktoré nám umožní udržiavať predmety vo funkčnom stave.
 • Výpožičná doba je 5 dní, s možnosťou raz si výpožičku predĺžiť ak na ňu nečaká iný čitateľ.
 • Vypožičiavateľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné pokyny a manuály, ktoré nájdu v balení spolu s daným predmetom.
 • Predmety z knižnice vecí je povolené používať iba na súkromné účely, pričom daný predmet sa smie používať iba na účel, na ktorý je určený. Predmety slúžia výhradne čitateľovi, ktorý si ich požičal a nesmú byť požičané tretej osobe.
 • Za predmety počas doby výpožičky je plne zodpovedný vypožičiavateľ. Knižnica nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na majetku a zdraví, ktoré budú prípadne spôsobené v dobe výpožičky.
 • Čitateľ je povinný vrátiť daný predmet v kompletnom balení so všetkým príslušenstvom, v stave ako ich prevzal.
 • Ako ochrana proti krádeži či poškodeniu sa platí vratná záloha, ktorej výška je diferencovaná podľa hodnoty predmetu.
 • V prípade, že daná vec je požičaná, môže si ju čitateľ rezervovať online vo svojom čitateľskom konte alebo priamo na pobočke u knihovníčky.
 • V prípade nevrátenia, straty, poškodenia alebo straty funkčnosti si knižnica vyhradzuje právo ponechať si zálohu a vymáhať nadobúdaciu cenu danej veci.