V rámci projektu Vianoce so susedmi sme chceli širokej verejnosti umožniť spoznávanie národností žijúcich a pôsobiacich v košickom regióne, ich zvyky a tradície, a to tak majoritou, ako aj medzi nimi navzájom.

Druhé podujatie zo série sa uskutočnilo v utorok 5. decembra 2023 a bolo venované kultúre a tradíciám Španielov.

Projekt Vianoce so susedmi bol realizovaný s finančnou podporou Fond na podporu kultúry národnostných menšín.