V pondelok 16. septembra sa v Centrálnej požičovni VKJB uskutočnil seminár pre seniorov. Lektori z Transparency International Slovensko Róbert Pakan a Ján Ivančík sa venovali legislatívnemu minimu, definícii pojmov a termínov z oblasti korupcie a korupčného správania. V interaktívnej časti účastníci riešili etické dilemy v modelových situáciách, ktoré vychádzali z príkladov z praxe.