Z prednášky Mgr. Dominiky Kleinovej – Košické nočné motýle alebo prostitúcia v medzivojnovom období, ktorá sa uskutočnila na Regionálnom oddelení VKJB 17.9.2019.