Pre všetkých držiteľov kultúrnych poukazov máme dobrú správu. Aj v tomto roku ich môžete využiť vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach. Naša knižnica je súčasťou siete inštitúcií zapojených do programu Kultúrne poukazy v rámci Dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Prostredníctvom svojich kultúrnych poukazov môžete zaplatiť registračný poplatok alebo si predlžiť platnosť členstva, a to až do     12. novembra 2020.

Či už ide o žiaka/študenta základnej/strednej školy alebo ich učiteľov, využiť kultúrny poukaz môžu pri úhrade poplatku v knižnici. Kultúrny preukaz je neprenosný (môže ho použiť iba jeho majiteľ), je centrálne evidovaný jedinečným číslom.