Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach s cieľom aktivizovať skupinu seniorov s aktívnym záujmom o výtvarné umenie, pripravila cyklus prednášok a tvorivých dielní pod názvom Nádej v umení. Zameraný je na základné metódy výtvarnej tvorby, výtvarné techniky a pomôcky i na získanie zručností pri práci s nimi. Kurz je zostavený ako úvod do výtvarnej tvorby, kde môže každý jeho účastník získané poznatky a zručnosti ďalej rozvíjať v nadväzujúcich kurzoch výtvarnej tvorby, alebo v individuálnej výtvarnej tvorbe.

Každá téma má teoretickú aj praktickú časť a celý kurz pozostáva z ôsmich trojhodinových stretnutí. Lektorkou je akademická maliarka Darina Kopková, výtvarná pedagogička na Škole umeleckého priemyslu v Košiciach. V teoretickej časti získajú účastníci poznatky o kresliarskych a maliarskych materiáloch, základných technikách kresby, maliarskych technikách a pomôckach, metódach výstavby obrazu, témach, kompozícii a farebnej skladbe, ako aj poznatky z vývoja výtvarného umenia. V praktickej časti nadobudnú zručnosti pri kresbe ceruzou, uhľom a pastelom ako aj pri maľbe temperovou a akrylovou farbou.

Všetky pomôcky a potrebný materiál sú pre účastníkov zabezpečené. Ukončením kurzu  bude výstava prác účastníkov, ktoré vzniknú počas  vzdelávacieho cyklu. Kurz je určený registrovaným čitateľom Verejnej knižnice Jána Bocatia vo veku nad 55 rokov. Počet miest je limitovaný s nutnosťou registrácie.

Stretnutia sa uskutočnia v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej 5 od 14. októbra 2020, so začiatkom o 15:30 hod. v týždennej periodicite.

Osnova cyklu

1.KRESBA
Téma : Pokusy s čiarou a tieňom
Téma: Svetlo a tieň

2.3. MAĽBA A MALIARSKÉ TECHNIKY
Téma: Suchý pastel
Téma: Olejový pastel
Téma: Olejový pastel
Téma: Farebná kuchyňa

4.EXPERIMENTÁLNE MALIARSKÉ TECHNIKY
Téma: experiment 1
Téma: experiment 2

Prihlásiť sa na kurz je možné vyplnením prihlasovacieho formulára a jeho zaslaním na mailovú adresu kostrabova@vkjb.sk do 9.10. 2020. 

Ďakujeme za záujem, kapacita kurzu bola naplnená.

Po naplnení počtu účastníkov už nebudú ďalšie prihlášky akceptované. Neúspešní uchádzači budú informovaní.

Projekt Nádej v umení je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Celý priebeh kurzu podlieha všetkým aktuálne platným opatreniam ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19.