Kniha ponúka fascinujúci príbeh Izabely Kastílskej,  španielskej kráľovnej,  ktorý je komplikovaný a zároveň trochu zarážajúci. Na jednej strane bojovala za zjednotenie národa, za prijatie dôležitých zákonov, vznik univerzít, podporu výstavby katedrál a kláštorov, na strane druhej umožnila vznik systému známeho ako španielska inkvizícia.

Napriek početným prekážkam získala trón a  doviedla Španielsko k mnohým vojnovým víťazstvám. Spolu so svojím manželom Ferdinandom Aragónskym vybudovali z chudobnej a hlboko rozdelenej krajiny moderný renesančný štát. Samozrejme, že nie všetky jej kroky boli úspešné, napríklad svojím dekrétom spôsobila aj strašnú tragédiu a to vysídlenie Židov z krajiny. Tak ako mnohí iní panovníci uznávala iba práva katolíkov.

Vďaka jej vláde a s jej podporou neznámy moreplavec Columbus objavil Nový svet, čo viedlo k rozšíreniu obzoru Európanov. Vďaka tejto knihe môžete zasa vy bližšie spoznať túto zaujímavú postavu európskych dejín.

Knihu odporúča: Jana Krešáková

Kniha v našom katalógu