Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiach sa zapája do adventného čítania v rámci projektu Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom. Počas adventného obdobia uverejníme na našom youtube kanáli, internetovej stránke a sociálnych sieťach tri videočítanie rozprávok súčasných slovenských autorov, kde si ich (nielen) detskí čitatelia budú môcť kedykoľvek pozrieť.

Hlavnou myšlienkou projektu Celé Slovensko číta deťom je vytvorenie návyku čítania deťom aspoň 20 minút denne, čo prináša veľa benefitov nielen samotným deťom, ale aj ich rodičom a vzťahu medzi nimi.  Špecifickou aktivitou v predvianočnom období je séria podujatí Celé Slovensko číta deťom v čase adventnom.  Tento rok kvôli obmedzeniam bude mať formu piatich online videočítaní, kde dvadsaťpäť osobností budú predčítavať detským čitateľom texty nielen s vianočnou tematikou.  Záznamy videočítaní sú prístupné na stránke projektu Celé Slovensko číta deťom.

Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.