Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na nový zaujímavý obsah, ktorý pribudol na portál Knihy na dosah:

Katarína Gecelovská: V bruchu veľknihy

https://knihynadosah.sk/katarina-gecelovska-v-bruchu-velknihy/

Jana Golianová: Empatiou proti bolesti – o dvoch knihách Anny Bolavej

https://knihynadosah.sk/jana-golianova-empatiou-proti-bolesti-o-dvoch-knihach-anny-bolavej/

Ľubomír Jaško: Experiment s názvom život

https://knihynadosah.sk/lubomir-jasko-experiment-s-nazvom-zivot/

Zuzana Klučárová: Kam sa pobrať, keď zo sveta niet úniku?

https://knihynadosah.sk/zuzana-klucarova-kam-sa-pobrat-ked-zo-sveta-niet-uniku/

Nový román trojnásobnej finalistky ocenenia Anasoft Litera

https://knihynadosah.sk/novy-roman-trojnasobnej-finalistky-ocenenia-anasoft-litera/

Heroický príbeh česko-slovenských legionárov v Rusku

https://knihynadosah.sk/heroicky-pribeh-cesko-slovenskych-legionarov-v-rusku/

Stanislava Chrobáková Repar: DIAGNÓZA L

https://knihynadosah.sk/stanislava-chrobakova-repar-diagnoza-l/

Alan Hyža: SPIŠ – tiene a ozveny

https://knihynadosah.sk/alan-hyza-spis-tiene-a-ozveny/

Z poličky Ondreja Sokola

https://knihynadosah.sk/z-policky-ondreja-sokola/

Z poličky Jakuba Drábika

https://knihynadosah.sk/z-policky-jakuba-drabika/

Ján Gavura: …človek je stále lovec, aj uprostred civilizácie

https://knihynadosah.sk/jan-gavura-clovek-je-stale-lovec-aj-uprostred-civilizacie/

Daniel Pastirčák: Slová strácajú hĺbku a závažnosť, ak nie sú očisťované tichom

https://knihynadosah.sk/daniel-pastircak-slova-stracaju-hlbku-a-zavaznost-ak-nie-su-ocistovane-tichom/

Vanda Rozenbergová: Mňa nepoháňa tragika a dni, keď sa mi nedarí, naopak

https://knihynadosah.sk/vanda-rozenbergova-mna-nepohana-tragika-a-dni-ked-sa-mi-nedari-naopak/

Martin Benikovský: …neexistuje slovenská súťaž, kde by súperili reportáže a recenzie

https://knihynadosah.sk/martin-benikovsky-neexistuje-slovenska-sutaz-kde-by-superili-reportaze-a-recenzie/

Matúš Marcinčin: Vzbúrenci slovenskí

https://knihynadosah.sk/matus-marcincin-vzburenci-slovenski/

Greyhound: Barometer islandskej duše

https://knihynadosah.sk/greyhound-barometer-islandskej-duse/

Michal Hlatký: Oko slona

https://knihynadosah.sk/michal-hlatky-oko-slona/

Silvia Rosivalová Baučeková: Kráčajúc po Kilburn High Road

https://knihynadosah.sk/silvia-rosivalova-baucekova-kracajuc-po-kilburn-high-road/

Matúš Marcinčin: Chuť zakázaného ovocia

https://knihynadosah.sk/matus-marcincin-chut-zakazaneho-ovocia/

Patrícia Gabrišová: O pokoji, ktorý hľadáme a nenájdeme

https://knihynadosah.sk/patricia-gabrisova-o-pokoji-ktory-hladame-a-nenajdeme/

Miroslav Činčár: Obyčajní ľudia – kartogram komunikácie

https://knihynadosah.sk/miroslav-cincar-obycajni-ludia-kartogram-komunikacie/

Knižnica prostredníctvom katalógu odporučí najlepšie čítanie

https://knihynadosah.sk/kniznica-prostrednictvom-katalogu-odporuci-najlepsie-citanie/

Dominika Moravčíková: Horský katalóg cicavcov

https://knihynadosah.sk/dominika-moravcikova-horsky-katalog-cicavcov/

Silvia Kaščáková: Z Rakúskeho domova dôchodcov

https://knihynadosah.sk/silvia-kascakova-z-rakuskeho-domova-dochodcov/

Peter Karpinský: Med z ľadových kvetov

https://knihynadosah.sk/peter-karpinsky-med-z-ladovych-kvetov/

Kristína Horňáková: Obrana krádeže starých fotografií

https://knihynadosah.sk/kristina-hornakova-obrana-kradeze-starych-fotografii/

Ema v kine

https://knihynadosah.sk/ema-v-kine/

Ema a paranoja

https://knihynadosah.sk/ema-a-paranoja/

Aj nadprirodzené musí mať reálny základ

https://knihynadosah.sk/aj-nadprirodzene-musi-mat-realny-zaklad/

Príjemné čítanie!