Mareena vás pozýva na workshop pre stredoškolákov o vysokých školách s názvom Chcem študovať. Workshop sa uskutoční v stredu 15. 11. 2023 v priestoroch Verejnej knižnice J. Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach. Začíname o 16:30, končíme o 19:00.

Jazyk workshopu: slovenčina a ukrajinčina.

Vstup na workshop je bezplatný a podmienený registráciou.

Registračný formulár nájdete po rozkliknutí tohto linku.

Obsah workshopu:
1. časť – Možnosti a podmienky štúdia na slovenských vysokých školách pre cudzincov, formality, prijímacie skúšky, jazyk, poplatky, prehľad vysokých škôl na východnom Slovensku – hlavné slovo v tejto časti bude mať doc. Ing. Ján KRÁĽ, PhD. – prodekan pre vonkajšie vzťahy, zahraničných študentov a informatiku Strojníckej fakulty, Technickej univerzity v Košiciach.

2. časť – Ako nájsť odpovede na otázky: “Hodím sa na štúdium na VŠ?” “Ktorú VŠ by som si mal/a vybrať?” “Aké sú moje predpoklady, talenty?” – túto časť bude viesť psychologička Mgr. Zita Haklová z Centra poradenstva a prevencie (Zuzkin park 10, Košice), ktorá sa okrem iného zaoberá aj metodickým vedením kariérnych poradcov.

3. časť – Diskusia s ukrajinskými študentmi/študentkami o ich skúsenostiach so štúdiom na slovenských vysokých školách (formát živej knihy).

Na podujatí sa bude fotografovať.

Workshop sa môže konať vďaka pomoci a finančnej podpore našich partnerov UNHCR a VKJB.