Vážení priatelia hudobného umenia!

Srdečne pozývame na májové stretnutie Kruhu priateľov hudby, v rámci ktorého si pripomenieme 95. výročie narodenia košického rodáka – organistu, pedagóga organovej hry a znalca problematiky kráľovského nástroja Ferdinanda Klindu. Uskutoční sa dňa 15.5.2024 o 16:30 na Hudobnom oddelení (Hlavná 48). Ako hudobného hosťa privítame žiačku p. Klindu Emíliu Dzemjanovú.

Tešíme sa na vás.